دکتر مهدی عالم رجبی

فلوشیپ تخصصی جراحی کولورکتال


بیوگرافی

دکتر مهدی عالم رجبی

- متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال ) - لاپاروسکوپی

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران- عضو دائم و هیئت علمی انجمن کولوپروکتولوژی ایران

- عضو جامعه جراحان ایران

- عضو هیئت موسس انجمن مردم نهاد پژواک- دانش آموخته استعدادهای درخشان

- پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- تخصص جراحی عمومی-دانشگاه علوم پزشکی ایران

- فلوشیپ جراحی کولورکتال-دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک و مطب : میدان ولی عصر ، بیمارستان فیروزگر ، دوشنبه و چهارشنبه ها


بیماران


بیوگرافیبیماراندانشجویاندستیارانصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر