دکتر مهدی عالم رجبی

فلوشیپ تخصصی جراحی کولورکتال


بیوگرافیبیماراندانشجویاندستیارانصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر