دکتر مهدی عالم رجبی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی گوارش ( کولورکتال )

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

جراحی سرطان‌های معده و روده جراحی‌های چاقی (اسلیو؛ بای پس؛ ساسی؛ ساسج) هموروئيد

فعال در بیمارستان‌های فیروزگر؛ جم؛ امید

علل چاقی Tag

متاسفانه با ماشینی شدن زندگی روز به روز بر تعداد افراد چاق افزوده می‌گردد و چاقی به عنوان معضل دنیای امروزه شناخته می‌شود. بر اساس آمار منتشر شده درصد بسیار زیادی از مردان و زنان از معضل چاقی رنج می‌برند. چاقی عامل مشکلات و بیماری‌های...